----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 08:37 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
11 ประกาศผลผู้ชนะถนนคสล.เชื่อมถนนราชพฤกษ์ บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 27 พฤศจิกายน 2563 2560
12 ประกาศผลผู้ชนะรางระบายน้ำคสล.บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย บ้านไร่-กองขิง 27 พฤศจิกายน 2563 2564
13 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 27 พฤศจิกายน 2563 2564
14 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 27 พฤศจิกายน 2563 2564
15 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณซอย 13 บ้านฟ่อน ม.2 27 พฤศจิกายน 2563 2564
16 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส 27 พฤศจิกายน 2563 2564
17 ประกาศผลผู้ชนะรางระบายน้ำคสล.บริเวณถนนสายหลักฝั่งขวา เชื่อมสี่แยกวัดดอยแก้ว ตองกายเหนือ ม.12 27 พฤศจิกายน 2563 2564
18 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านขุนเส 27 พฤศจิกายน 2563 2564
19 ประกาศผลผู้ชนะขยายไหล่ถนนคสล.และเทลาน บริเวณสุสานเหมืองกุง ม.7 27 พฤศจิกายน 2563 2560
20 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย บ้านไร่-กองขิง ห 16 พฤศจิกายน 2563 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์