----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 06:50 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
21 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักฝั่งขวาเชื่อมทางแยก วัดดอ 16 พฤศจิกายน 2563 2560
22 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(จำนวน 11 โครงการ) 16 พฤศจิกายน 2563 2564
23 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย 16 พฤศจิกายน 2563 2564
24 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยภายในหมู่บ้าน บ้านขุนเส หมู่8 16 พฤศจิกายน 2563 2564
25 ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสาน บ้านเหมืองกุง หมู่7 16 พฤศจิกายน 2563 2564
26 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย บ้านไร่-กองขิง ห 16 พฤศจิกายน 2563 2564
27 ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านชาวฟ้า บ้านเหมืองกุง หมู่ 16 พฤศจิกายน 2563 2564
28 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดตองกาย หมู่12 16 พฤศจิกายน 2563 2560
29 ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ซอย 6 16 พฤศจิกายน 2563 2564
30 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองชลประทาน FTO ฝั่งซ้าย บ้านสันทราย หมู่9 16 พฤศจิกายน 2563 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์