----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 07:16 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
31 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 พฤศจิกายน 2563 2564
32 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านขุนเส หมู่8 01 พฤศจิกายน 2563 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7) 12 ตุลาคม 2563 2564
34 ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ปี 2564 01 ตุลาคม 2563 2560
35 ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2564 01 ตุลาคม 2563 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควาย งานก่อสร้างถนน) 16 กันยายน 2563 2563
37 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingก่อสร้างสนามกีฬา) 01 กันยายน 2563 2563
38 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.7-12จำนวน10โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
39 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติม.7-12จำนวน7โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
40 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.1-6จำนวน5โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์