----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 07:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
41 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.1-6จำนวน5โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
42 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่7) 31 สิงหาคม 2563 2563
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 28 สิงหาคม 2563 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง27โครงการ)เงินสะสม2/2 10 กรกฎาคม 2563 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง9โครงการ)เทศบัญญัติ2563 10 กรกฎาคม 2563 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง27โครงการ)เงินสะสม1/2 10 กรกฎาคม 2563 2563
47 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสม2563จำนวน42โครงการ) 27 มิถุนายน 2563 2563
48 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติ2563จำนวน23โครงการ) 27 มิถุนายน 2563 2563
49 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(3โครงการ) 30 เมษายน 2563 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์ ศพอส.) 21 เมษายน 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์