----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 08:15 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินอุดหนุน) 13 เมษายน 2563 2563
52 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์ ศพอส.) 13 เมษายน 2563 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 3 โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 25 มีนาคม 2563 2563
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินสะสม) 13 มีนาคม 2563 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 06 กุมภาพันธ์ 2563 2563
56 ประกาศขายทอดตลาด วิธีประมูลด้วยวาจา 23 มกราคม 2563 2563
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนน ม.7(วิธีเฉพาะเจาะจง) 25 ธันวาคม 2562 2563
58 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(งานปรับปรุงถนน หมู่ที่7) 20 ธันวาคม 2562 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 13 โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 12 ธันวาคม 2562 2562
60 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง13โครงการ) 29 พฤศจิกายน 2562 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์