----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 08:38 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะฯ) 13 พฤศจิกายน 2562 2563
62 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2562 2562
63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) 30 ตุลาคม 2562 2563
64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ตุลาคม 2562 2563
65 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะ 1ธค.62-30กย63) 24 ตุลาคม 2562 2563
66 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงหรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิก 27 กันยายน 2562 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 10 กันยายน 2562 2562
68 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง10โครงการ) 09 กันยายน 2562 2562
69 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 23 สิงหาคม 2562 2562
70 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) 22 สิงหาคม 2562 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์