----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 06:54 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานก่อสร้าง9โครงการ) 05 สิงหาคม 2562 2562
72 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(โครงการรื้อถอนอาคารป้องกันฯ) 31 กรกฎาคม 2562 2562
73 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-bidding19โครงการ) 12 กรกฎาคม 2562 2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง10โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 06 มีนาคม 2562 2561
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 27 กุมภาพันธ์ 2562 2562
76 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(10โครงการ) 21 กุมภาพันธ์ 2562 2560
77 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 31 มกราคม 2562 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 31 โครงการ) 29 มกราคม 2562 2561
79 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-bidding41โครงการ) 03 มกราคม 2562 2561
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาเก้บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย) 16 พฤศจิกายน 2561 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์